Đóng
05Tháng 1

Dịch vụ khai báo Hải quan, Đại lý khai báo Hải Quan

Dịch vụ khai báo Hải quan, Đại lý khai báo Hải Quan

Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm thủ tục Hải Quan, đảm bảo cho khách hàng được thông quan hàng hoá nhanh chóng, chính xác, giảm tối thiểu các chi phí phát sinh, tư vấn cho khách hàng những thủ tục cần thiết về giấy phép, thuế….

picture1

Cung cấp cho khách hàng dịch vụ khai báo hải quan nhanh chóng, thuận tiện và kinh tế.

  • Khai báo hải quan hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định.
  • Khai báo hải quan hàng nhập khẩu kinh doanh, thương mại.
  • Khai báo hải quan hàng tạm nhập, tái xuất.
  • Khai báo hải quan hàng gia công, sản xuất xuất khẩu.
  • Làm thủ tục với hàng phi mậu dịch, hàng quà biếu tặng, di chuyển tài sản của cá nhân, tổ chức nước ngoài đi và đến Việt Nam.

Dịch vụ uỷ thác xuất – nhập khẩu

  • Trợ giúp khách hàng thực thi các nghiệp vụ, thủ tục, giấy tờ xuất – nhập khẩu chuyên nghiệp.
  • Nhập khẩu uỷ thác các loại hàng hoá thông thường.
  • Xuất khẩu uỷ thác hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ…
Dịch vụ Related