Đóng
13Tháng 3
12

LOCAL CHARGES là gì?

LOCAL CHARGES LÀ GÌ? CIC & EBS LÀ PHÍ GÌ, CÓ ĐƯỢC TÍNH TRONG LOCAL CHARGES KHÔNG? Trước hết cần hiểu rõ về cơ cấu các chi phí vận tải biển cho một lô hàng. Quy trình vận tải gồm […]

Quản Trị